Блог на СофтПрес

Откъде идват народните пословици и поговорки?

Пословиците и поговорките са най-ценното наследство, оставено от предците ни. В същността си те представляват устойчиви изречения или фрази, които по правило са извод от единично наблюдение. В истинска съкровищница ги превръща способността им да съхраняват вековната мъдрост на народа ни, като изграждат неразрушима връзка между сегашното поколение и историята и традициите на родината ни.

Тази част от самобитния ни фолклор ни кара да се замислим, дарява ни с ценни съвети и наблюдения, когато сме на житейски кръстопът, служи ни като коректив и ценно предупреждение и, не на последно място, ни разсмива с хитроумното пречупване на така характерните за нацията ни черти и привички.

Книгата „Български пословици и поговорки”, насочена специално към деца и ученици, приписва на тези кратки фолклорни жанрове още две важни функции – задаването на възможни модели за поведение в проблемни ситуации и развиването на езиковите знания още от ранна детска възраст.

Откъде обаче произлизат така ценните за националната ни идентичност пословици и поговорки?

Знае се, че те са неизменна част от народното ни творчество, съпътствала историята ни през вековете. Първите сборници с народни умотворения от втората половина на XIX век съдържат както народни песни, така и пословици. За съжаление, произходът им е труден, дори невъзможен за проследяване, защото те най-често се предават от уста на уста – анонимно, а не в писмен вид с посочен автор.

Една и съща пословица и поговорка може да се разпространява в много варианти. Някои произлизат от хумористични приказки и анекдоти, което обяснява остроумието и присмехулната им природа. Други пък съществуват по цял свят в различни преводи.

Едно е сигурно обаче – независимо от формата си и начина им на възникване, те предават народната мъдрост, придобития житейски опит и поуките от него и ни помагат да запазим българския дух.

5 любими народни пословици и поговорки и тяхното значение

  • Блага дума железни врата отваря.

С добро възпитание и любезност ще постигнеш повече, отколкото с грубост.

  • Езикът кости няма, ама кости троши.

Думите нараняват и обиждат, затова трябва да ги подбираме внимателно.

  • Който се учи, той ще сполучи.

Образованието и придобиването на нови умения е необходимо условие за успех.

  • Бащина поука — синова сполука.

Родителите са хората, които ни предават житейския си опит и се опитват да ни предпазят от допускането на същите грешки.

  • Вълкът козината си мени, но нрава – никога.

Хората не се променят и ако веднъж са излъгали, ще го направято отново.