Можете да закупите всяка една книга на нашето издателство, с която разполагаме в наличност. Достатъчно е да натиснете , намиращ се в страницата на избраната от вас книга. Следват инструкции „стъпка по стъпка“ за читатели, които нямат опит с пазаруването по интернет:
1. Натиснете , намиращ се вдясно на избраната от вас книга. На появилата се страница ще видите заглавието на книгата и нейната цена с отстъпка.
1.1. Ако желаете да закупите още екземпляри от същата книга, в поле „количество“ напишете техния брой. Сумата автоматично ще се преизчисли.
1.2. Ако желаете да добавите други книги към поръчката си, натиснете . Избeрeте си новата книга и отново натиснете . При всяко следващо натискане на новоизбраната книга се добавя към списъка с покупките ви.
1.3. Ако желаете да изтриете книга от списъка, натиснете „премахни“ - .
2. След като направите окончателния си избор, натиснете . Появява се страница, в която попълвате вашите персонални данни. След като попълните и проверите въведената от вас информация, натиснете . До няколко минути на посочения от вас e-mail адрес ще получите писмо, потвърждаващо поръчката. За ваше улеснение формирането на цената за покупката се извършва автоматично. Ако желаете, можем да издадем данъчна фактура за вашата покупка. Необходимо е да попълните данните на фирмата във формуляра за поръчки. Фактурата ще получите при доставяне на поръчката.


Доставката е БЕЗПЛАТНА при поръчка над 50 лв.!

Доставката е безплатна за покупка на стойност над 50 лв. Цената на доставката при поръчки на стойност под 50 лв. е 6.80 лв. за гр. София и 6.85 лв. за страната. Плащането се извършва с наложен платеж. При успешно направена поръчка получавате имейл с потвърждение на посочения от вас имейл. Ако в покупката ви има книги с предварителна поръчка, те ще ви бъдат изпратени до три дни след като бъдат налични.


За информация относно поръчки по интернет, поръчки от чужбина и въпроси, свързани с търговската дейност на фирмата, моля звънете на телефон 02 / 995 08 88 или пишете на имейл [email protected].

 

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ – ОТНОСНО ДОСТАВКАТА:

Чл. 52. (1) Доставчикът е длъжен преди сключването на договора да предостави своевременно на потребителя следната информация:
1. името и адреса на доставчика;
2. основните характеристики на стоките или услугите;
3. цената на стоките или услугите с включени всички данъци и такси;
4. стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките или услугите, свързани с тяхната доставка;
5. стойността на използване на средството за комуникация от разстояние, когато тя се изчислява по начин, различен от посочения в основната тарифа;
6. начина на плащане, доставка и изпълнение на договора;
7. правото на потребителя да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната или услугата да бъде отказана, с изключение на случаите по чл. 55, ал. 2;
8. периода, за който направеното предложение или цена остават в сила;
9. минималната продължителност на договора - при договори за постоянна или периодична доставка на стоки или услуги.
(2) Информацията по ал. 1 трябва да бъде предоставена по ясен и разбираем начин в зависимост от вида на използваното средство за комуникация, да подчертава търговския характер на предложението и да бъде в съответствие с принципа на добросъвестност при търговските сделки и добрата търговска практика.
(3) При телефонни съобщения доставчикът е длъжен да уведоми потребителя в началото на разговора за своята самоличност и търговската цел на обаждането.
Чл. 53. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г.) (1) Доставчикът няма право да приема авансово плащане, освен при изрично съгласие на потребителя за това.
(2) Алинея 1 не се прилага при предоставяне на услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия и при предоставяне на електронни съобщителни услуги по смисъла на Закона за електронните съобщения.