-11.00 % Чернова Рандал Силвис 15.13 лв. 17.00 лв.