-11.00 % C в примери Грег Пери 13.35 лв. 15.00 лв.