Web услуги XML, WSDL, SOAP и UDDI

(2 мнения)
-10%
15.00 лв. 13.50 лв.
изчерпана

Анотация

Книгата ви позволява да бъдете добре информирани и да заемете водещи позиции за участие в този голям и бързо развиващ се пазар.

ИНФОРМАЦИЯ

добави в любими

сподели

Web услуги
XML, WSDL, SOAP и UDDI

Ерик Нюкъмър

Уеб услугите позволяват използването на ново поколение приложения в Интернет. Тези услуги подържат комуникации от тип “приложение към приложение” – което означава, че приложения на различни места в мрежата могат да бъдат интегрирани така, че да работят като части от една голяма софтуерна система. Примери за такива приложения са автоматизирани бизнес транзакции и директен достъп от настолни и мобилни приложения (без браузър) до системи за резервации, стокови борси и системи за следене на поръчки.

За постигането на това, от основите на уеб услугите са се оформили няколко ключови стандарта: XML (Extendable Markup Language), WSDL (Web Services Description Language), SOAP (Simple Object Access Protocol) и UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration). Допълнително беше създаден протоколът ebXML (Electronic Business XML) за улесняване на интегрирането на бизнес процеси между търговски партньори.

Тази книга представя ключови идеи и концепции, стоящи зад основните и разширените технологии за уеб услуги, и предоставя на разработчиците въведение в по-известните технологии, възникнали в тази област. Освен това Web услуги систематизира основните архитектурни подходи към уеб услугите, оценява ролята им в общностите на .NET и J2EE и предоставя информация за предлаганите от BEA, Hewlett-Packard, IBM, IONA, Microsoft, Oracle, Sun Microsystems и др. продукти.

Книгата ви позволява да бъдете добре информирани и да заемете водещи позиции за участие в този голям и бързо развиващ се пазар.

Основни теми:

  • XML инструменти за структуриране и сериализиране на данни
  • Как WSDL асоциира услуги с комуникационни и транспортни протоколи
  • Поддръжка на документни и RPC взаимодействия в WSDL
  • Задължителни и незадължителни елементи на SOAP
  • Обработка на съобщения и роля на междинните точки в SOAP
  • Формати на данни и API интерфейси в UDDI
  • Как ebXML представлява алтернатива на уеб услугите, предлагаща надеждна обмяна на съобщения, сигурност и възможност за преговори между търговски партньори

Ерик Нюкамър е главен технически директор на IONA (http://www.iona.com), независим доставчик на платформи за електронен бизнес, които могат да се интегрират с уеб услуги. Като члена на World Wide Web Consortium (W3C) – организацията, отговорна за създаване на уеб стандартите – той участва в работните групи за XML протоколи и за архитектура на уеб услугите. Авторът е също представител на IONA в UDDI.org. Занимава се с уеб услуги от началото на 2000 г. Съавтор е на популярната книга Principles of Transaction Processing (Morgan Kaufmann, 1997), както и на многобройни статии, глави в книги и доклади за конференции.

-10 % Web услуги XML, WSDL, SOAP и UDDI Ерик Нюкамър 15.00 лв. 13.50 лв. изчерпана


-10 % Web услуги XML, WSDL, SOAP и UDDI Ерик Нюкамър 15.00 лв. 13.50 лв. изчерпана
-10 % Web услуги XML, WSDL, SOAP и UDDI Ерик Нюкамър 15.00 лв. 13.50 лв. изчерпана
Софтпрес Рейтинг
Здравейте, Нина! Не се предвижда преиздаване на това заглавие. Поздрави!
Нина Костова Рейтинг
Здравейте, ще има ли преиздаване на тази книга и ако да, кога?