Блог на СофтПрес

Правила за провеждане на кампанията „Алея на книгата онлайн“

І. ОРГАНИЗАТОР

„Софтпрес” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1407, ул. „Данаил Дечев” № 6, ЕИК: 831586551.

ІІ. ПЕРИОД И ЦЕЛ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията ще се проведе в периода от 14.06.2021 г. до 20.06.2021 г. включително. „Софтпрес“ организира кампанията с цел отбелязване на старта на книжните алеи в няколко големи български града с ексклузивни клиентски отстъпки между 25 и 30% .

ІІІ. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ
Кампанията ще се проведе в онлайн магазина на „Софтпрес“ – www.soft-press.com.

ІV. ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА „Алея на книгата онлайн“

В период от 14.06.2021 г. до 20.06.2021 г. включително, само на онлайн магазина на издателство „Софтпрес“ www.soft-press.com, посетителите имат право да получат отстъпки от 25% до 30% при завъртане на виртуално колело на късмета:

  • Участникът има право да завърти колелото на късмета еднократно в рамките на 24 часа от едно устройство.
  • Полученият при завъртане на колелото късмет за деня важи 24 часа от момента на изтеглянето му.
  • Участникът има право да играе от различни устройства, но късметите не могат да бъдат прехвърляни между устройствата.
  • Процентът отстъпка се активира при натискане на бутон „Използвай отстъпката“ и важи за всички книги от онлайн магазина без артикулите, които по време на играта са в други промоции.
  • Ако бисквитките за онлайн магазина бъдат изтрити, спечеленият късмет ще бъде изгубен.
  • Кампанията важи до изчерпване на количествата или до 20.06.2021 г.

Колелото на късмета ще ви посрещне на началната страница на сайта на издателство „Софтпрес“.