English флаг
Зареждане...
787
2

АТЛАС ПО АНАТОМИЯ НА ЧОВЕКА - Том 1

Автор: Р.Д.Синелников, Я.Р.Синелников, А.Я.Синелников

Поредица: Други
Страници: 336
Цветни страници
Дата на издаване: 01.04.2010
ISBN: 9789546859204
Размер: 230x300
Тегло: 2.3 кг
Наличност: Да

75.00 лв. / Цена с отстъпка - 67.50 лв.

Р. Д. Синелников

Я. Р. Синелников

А. Я. Синелников

 

Атлас по анатомия на човека

ОСТЕОЛОГИЯ, АРТРОЛОГИЯ, МИОЛОГИЯ   Том 1

Под редакцията на чл. кор. проф. д-р Владимир Овчаров, дмн

 

Този уникален труд съчетава едновременно предимствата на атлас и учебник по анатомия. Издаден за пръв път през 30-те години на миналия век, до момента той е претърпял седем издания – богато илюстриран, непрекъснато актуализиран и допълван. Преведен на всички основни езици, ползван от студенти на четири континента, този универсален атлас е един от най-популярните в света.

Първият от четирите тома на атласа съдържа разделите „Остеология“, „Артрология“ и „Миология“. Отразени са взаимоотношенията на костните структури и прикрепящите се към тях мускули, което позволява да се представи скелетотопията на особено сложните мускулни комплекси. Илюстративният материал е представен чрез специално подготвени цветни изображения на анатомични препарати и рентгенограми. Всички анатомични термини са дадени в съответствие с последната международна анатомична терминология.

Препоръчва се за студенти в медицинските университети, за лекари и дентални медици от различни специалности.

 

Авторите на атласа – Р. Д. Синелников, Я. Р. Синелников, А. Я. Синелников – чийто професионален път е тясно преплетен със създаването и непрекъснатото му обогатяване, са изтъкнати учени от световна величина в областта на анатомията. Последните издания се допълват и актуализират от Александър Синелников, доктор по медицина, доктор по философия, професор по анатомия и патология, директор на морфологичната лаборатория на Брадентонгската Медицинска школа Лейк Ери, САЩ.

Българското издание на атласа е под редакцията на чл. кор. проф. д-р Владимир Овчаров, дмн, почетен ректор на Медицински университет – София, ръководител на Университетската катедра по анатомия, хистология и ембриология, председател на Българската национална академия по медицина.

 

 

Настоящото издание е осъществено с финансовата подкрепа на СОФАРМА!

Животът е хубав, когато сме здрави!

 

 

Oт същата поредица:

АТЛАС ПО АНАТОМИЯ НА ЧОВЕКА

Спланхнология, Ендокринни жлезиТом 2

АТЛАС ПО АНАТОМИЯ НА ЧОВЕКА

Ангиология, Лимфни органиТом 3

 

 

Примерни страници

Съдържание на книгата

Съдържание

Списък на съкращенията

От руското издателство

Предисловие

За авторите

УЧЕНИЕ ЗА КОСТИТЕ – ОСТЕОЛОГИЯ – OSTEOLOGIA

Кости на осевия скелет – ossa skeleti axialis

Кости на туловището

Гръбначен стълб

Прешлени

Шийни прешлени

Гръдни прешлени

Поясни прешлени

Кръстец

Опашна кост

Скелет на гръдния кош

Ребра

Гръдна кост

Гръден кош

Череп

Кости на черепа

Тилна кост

Теменна кост

Слепоочна кост

Решетъчна кост

Лицеви кости на черепа

Долна носна конха

Носна кост

Слъзна кост

Ралник

Горна челюст

Небцова кост

Ябълчна кост

Долна челюст

Подезична кост

Топография на черепа

Вертикална норма (черепен покрив)

Основа на черепа

Носна кухина

Костно небце

Очница

Слепоочна яма

Подслепоочна яма

Криловиднонебцова яма

Кости на добавъчния скелет ossa skeleti appendicularis

Кости на горния крайник

Пояс на горния крайник (раменен пояс)

Лопатка

Ключица

Свободна част на горния крайник

Раменна кост

Кости на предмишницата

Кости на ръката

Кости на долния крайник

Тазов пояс (пояс на долния крайник)

Тазова кост

Таз

Свободна част на долен крайник

Бедрена кост

Капаче

Кости на подбедрицата

Кости на ходилото

Развитие и възрастови особености на костите

Осев скелет

Скелет на туловището

Кости на черепа

Добавъчен скелет

Кости на горния крайник

Кости на долния крайник

УЧЕНИЕ ЗА СВЪРЗВАНЕТО МЕЖДУ КОСТИТЕ – АРТРОЛОГИЯ – ARTROLIGIA

Фиброзни свързвания

Синовиални свръзвания (стави)

Свързвания на костите на туловището и черепа

Свързвания на костите на туловището

Свързвания на гръбначния стълб

Синхондроза на гръбначния стълб

Стави, свързващи ставните израстъци

Връзки на гръбначния стълб

Поясно-кръстцова става

Кръстцово-опашна става

Синовиални свързвания на черепа с атласа и на атласа с аксиса

Стави на гръдната клетка

Ребреногръбначни стави

Стерноребрени стави

Синовиални съединения на черепа

Долночелюстна става

Съединения на горен крайник

Стави на пояса на горен крайник

Гръдноключична става

Раменноключична става

Стави на свободния горен крайник

Раменна става

Лакътна става

Дистална лъчеволакътна става

Стави на ръката

Лъчевокиткова става

Стави на китката

Китководланни стави

Междудланни стави

Метакарпофалангеални стави

Междуфалангеални стави на ръката

Съединения на долния крайник

Съединения на тазовия пояс

Кръстцовохълбочна става

Лонно съчленение

Стави на свободния долен крайник

Тазобедрена става

Колянна става

Свързвания между костите на подбедрицата

Стави на ходилото

Горна скочна става

Стави между задноходилните кости

Стави между тарзалните и метатарзалните кости

Метатарзофалангеални стави

Междуфалангеални стави на ходилото

Стави на ходилото

Развитие и възрастови особености на свързванията между костите

Учение за мускулите – МИОЛОГИЯ – MYOLOGIA

Мускули на туловището, шията и главата

Мускули и фасции на туловището

Мускули и фасции на гърба

Области на гърба

Мускули на гърба

Фасции на гърба

Мускули и фасции на гърдите

Области на гърдите

Мускули на гърдите

Фасции на гърдите

Диафрагма

Мускули и фасции на корема

Области на корема

Коремни мускули

Апоневрози и фасции на корема

Слабинен канал

Мускули и фасции на шията

Шийни области

Мускули на шията

Повърхностни мускули на шията

Дълбоки мускули на шията

Подтилни мускули

Триъгълници на шията

Фасции на шията

Мускули и фасции на главата

Области на главата

Области на лицето

Мускули на главата

Мимически мускули

Дъвкателни мускули

Фасции на главата

Съединителнотъканни пространства на главата

Мускули и фасции на горния крайник

Области на горния крайник

Мускули на горния крайник

Мускули на раменния пояс

Мускули на свободния горен крайник

Мускули на мишницата

Мускули на предмишницата

Мускули на ръката

Фасции на горен крайник

Синовиални влагалища на сухожилията на мускулите на китката

Подмишнична яма

Лакътна яма

Мускули и фасции на долния крайник

Области на долния крайник

Мускули на долния крайник

Мускули на тазовия пояс (мускули на таза)

Вътрешна група

Външна група

Мускули на свободния долен крайник

Мускули на бедрото

Мускули на подбедрицата

Мускули на ходилото

Фасции на долен крайник

Бедрен канал

Аддукторен канал

Подколянна яма

Подбедреноколенен канал

Синовиални влагалища на сухожилията на мускулите на ходилото

Развитие и възрастови особености на мускулите

 

Индекс 

460
960
0