Блог на СофтПрес

Покана

05 март 2021 Издателството

Във връзка с изпълнението на договор № BG16RFOP002-2.077-0244-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, днес 05.03.2021 г. СОФТПРЕС ООД обявява публична покана за избор на изпълнител с предмет:

„Доставка на материали – обемна хартия със следните характеристики:

  • Цвят: крийми (кремав)
  • Грамаж: 70 г/м2
  • Формат: 54х84см
  • Обемност: 2.0
  • Количество (в листа): 491 500 листа“.

 

Документацията за участие може да бъде изтеглена ТУК.

Краен срок за кандидатстване по процедурата е 12/03/2021 г. Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата. Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)