Блог на СофтПрес

Сключен договор за безвъзмездна помощ

01 февруари 2021 Издателството

На 01.02.2021 г. СОФТПРЕС ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.077-0244-C01 с предмет „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Дата на стартиране: 01.02.2021 г.

Дата на приключване: 01.05.2021 г.

Обща стойност на проекта: 150 000 лв.

Финансиране БФП: 100%

сподели