Истината за вредните стоки. Мамо, не ми купувай това!

(0 comments)
-10%
8.99 BGN 8.09 BGN
Out of stock

Summery

Играчките, дрехите, обувките, тапетите, мебелите, флумастерите и всякакви други стоки, предназначени за децата ни, могат сериозно да застрашат тяхното здраве. Запознати ли сме с изискванията за безопасност и дали им обръщаме достатъчно внимание.

INFORMATION

add to favorites

Share

More books in this genre

НАЙ-ВАЖНАТА КНИГА НА РОДИТЕЛЯ

Истината за вредните стоки
Мамо, не ми купувай това!

 

Играчките, дрехите, обувките, тапетите, мебелите, раниците, флумастерите и всякакви други стоки, предназначени за децата ни, могат сериозно да застрашат тяхното здраве. Запознати ли сме с изискванията за безопасност и дали им обръщаме достатъчно внимание при покупката на такива стоки?

Основна идея на книгата е при покупката на каквито и да било стоки за деца да се използва определена последователност от действия, която ще спомогне рискът за здравето на детето да бъде сведен до минимум.

В книгата са представени всички опасности, които крият конкретните стоки: материали и мебели за детската стая, хигиенни продукти, детско облекло, канцеларски материали, съдове, бижутерия и играчки. Всяка глава съдържа описание на опасностите, с които тези стоки застрашават децата. Авторът е дал много важни препоръки за избора на максимално безопасни варианти за различните детски стоки.

Който е предупреден, той е въоръжен!

 

Ще откриете още полезна информация за:

  • Токсичните вещества в играчките
  • Подобряване на микроекологията в детската стая
  • Вредните компоненти в козметичните, парфюмерийните изделия и хигиенните препарати
  • Опасните предмети, свързани с ученето и творческите пориви на детето
  • Токсичността на съдовете за готвене и приборите за хранене

 

-10 % Истината за вредните стоки. Мамо, не ми купувай това! Анна Гипиус 8.99 BGN 8.09 BGN Out of stock


-10 % Истината за вредните стоки. Мамо, не ми купувай това! Анна Гипиус 8.99 BGN 8.09 BGN Out of stock
-10 % Истината за вредните стоки. Мамо, не ми купувай това! Анна Гипиус 8.99 BGN 8.09 BGN Out of stock