Английско-български и българско-английски КАРТИНЕН РЕЧНИК

(0 comments)
-10%
19.99 BGN 17.99 BGN
Out of stock

Summery

Картинният речник съдържа 3700 думи. Той предлага високоефективна система за изграждане и разнообразяване на речниковия запас и е подходящ за различни възрастови групи.

INFORMATION

add to favorites

Share

Английско-български и българско-английски

КАРТИНЕН РЕЧНИК

за деца и възрастни

Норма Шапиро и Джейми Аделсон-Голдщайн

 

Връзка към оригиналното издание

 

Картинният речник предлага високоефективна система за изграждане и разнообразяване на речниковия запас и е подходящ за различни възрастови групи.

  • 168 страници с детайлни цветни илюстрации представят над 3 700 думи;
  • 140 тематични единици обхващат голям брой области на човешкото познание, професии и дейности;
  • Упражнения, допълнителни думи и граматически бележки обогатяват илюстрираната тема;
  • Разнообразните словосъчетания улесняват усвояването на многобройните глаголи и прилагателни имена;
  • Приложения с произношението, географските понятия, правилните и неправилни глаголи.

 

Картинен речник за цялото семейство

Лексиката, която представя този речник, е предназначена за широк кръг от читатели, независимо от тяхната

възраст, професия и интереси.

 

Нашите съвети към:

Читателите, които изберат самостоятелната подготовка

·         Упражненията Use the New Language и Practice, съпътстващи всяка тема, Ви дават възможност да упражнявате и преговаряте новите думи;

·         More Vocabulary е каре, предоставящо допълнителни думи по темата, които ще са Ви необходими, за да я коментирате в по-големи детайли.

Учителите

Речникът ще Ви помогне да:

·         разнообразите темите, коментирани в часовете по английски език;

·         работите в посока обогатяване на речниковия запас на учениците;

·         обогатят знанията на учениците за страните и културите по света;

·         въведете модули за упражняване на уменията за разговор по изучавани теми, както и по сравнително широк кръг теми от личен интерес, което ще даде възможност на учениците да обменят и обсъждат конкретна информация, и да коментират предпочитания, желания, намерения и пр. За отправна точка при оформянето на модулите можете да използвате на допълнителните карета Talk about yourself и Share your answers.

Преди поднасяне на новата лексика Ви съветваме да подготвите учениците чрез сравнително кратка дискусия по темата, която сте избрали. Наред с останалите достойнства на подобна уводна част, Вие ще имате възможност да проверите с какъв запас от думи по съответната тема учениците вече разполагат.

Ако желаете да избегнете монотонното изреждане на новите думи и значението им на български език, можете да обясните значението им на английски език, а ако думите позволяват, можете да демонстрирате значението им.

Родителите

Вашето дете учи английски език. Речникът Ви дава шанс да:

·   проверите обема на речниковия му запас;

·   разговаряте на общи теми на английски език, което би подобрило увереността му, че владее английски език;

·   опреснявате собствените си знания или да започнете да учите заедно с детето си.

Издателство СофтПрес Ви пожелава успех!

-10 % Английско-български и българско-английски КАРТИНЕН РЕЧНИК Норма Шапиро и Джейми Аделсон-Голдщайн 19.99 BGN 17.99 BGN Out of stock


-10 % Английско-български и българско-английски КАРТИНЕН РЕЧНИК Норма Шапиро и Джейми Аделсон-Голдщайн 19.99 BGN 17.99 BGN Out of stock
-10 % Английско-български и българско-английски КАРТИНЕН РЕЧНИК Норма Шапиро и Джейми Аделсон-Голдщайн 19.99 BGN 17.99 BGN Out of stock