Успешно управление в условия на криза

(0 comments)
-10%
8.99 BGN 8.09 BGN
Out of stock

Summery

Книгата предлага на читателите оригинални практически препоръки по извеждане на фирмата от състояние на криза. Тя ще е полезна на собствениците и управителите на фирми, мениджърите и консултантите по работа с персонала.

INFORMATION

add to favorites

Share

УСПЕШНО
управление в условия на криза


Практически препоръки и ефективни взаимоотношения за извеждане на фирмата от криза

 

Криза в компанията – това е своеобразна проверка на здравината на всички нейни структури, вътрешните комуникации и най-вече – на персоналът й. Какви действия да се предприемат в кризисна ситуация? Как ефективно да се осъществи взаимодействие между ръководителя и подчинените? Какви инструменти за управление на персонала са достъпни за линейните мениджъри на организацията? Как да се използва вътрешен PR в антикризисното управление?

 

Книгата предлага на читателите оригинални практически препоръки по извеждане на фирмата от състояние на криза, разработени въз основа на собствения богат опит на автора в качеството на директор по човешки ресурси и изпълнителен директор на холдинг, както и на консултант по управление на персонала. Тя ще е полезна на собствениците и управителите на фирми, мениджърите и консултантите по работа с персонала.

-10 % Успешно управление в условия на криза 8.99 BGN 8.09 BGN Out of stock
-10 % Успешно управление в условия на криза 8.99 BGN 8.09 BGN Out of stock
-10 % Успешно управление в условия на криза 8.99 BGN 8.09 BGN Out of stock