Ефективна МОТИВАЦИЯ на персонала

(0 comments)
-10%
9.99 BGN 8.99 BGN
Out of stock

Summery

Тази книга представлява ефективно практическо ръководство по мотивиране на персонала. Тук се предлагат конкретни примери, задачи, съвети и препоръки, които могат да бъдат приложени за разработка и поддръжка на система за мотивация на служителите.

INFORMATION

add to favorites

Share

НЕЗАБАВЕН УСПЕХ

Ефективна МОТИВАЦИЯ на персонала

 

Реални резултати с минимални финансови разходи!

 

Съвременният мениджър знае, че освен работни места, в компанията трябва да бъдат създадени допълнителни условия за стимулиране и поддържане на активността на служителите, на техния жив интерес към работата. Настоящата книга представлява ефективно практическо ръководство по мотивиране на персонала.

Тук се предлагат конкретни примери, задачи, съвети и препоръки, които могат да бъдат приложени за разработка и поддръжка на система за мотивация на служителите в компанията.

Ще се запознаете с ключови методи и прийоми, благодарение на които всеки служител би работил всеотдайно и с желание, изявявайки целия си потенциал от умения. Специално внимание е отделено на нематериалните фактори за мотивация, чрез които с минимални финансови разходи от страна на работодателя се постига значителен ефект.

 

Внедрете световния опит за създаването на мотивиран екип:

• Модели за мотивация и прилагането им за стимулиране на персонала

• Основни фактори за корпоративна мотивация

• Изучаване на потребностите на служителя и личностната му мотивация

• Подбор на средствата за мотивация в зависимост от психологическия тип на служителя  

• Изграждане на система за нематериална мотивация

• Готови анкети, тестове и въпросници за създаване на ефективна система за мотивация за конкретна фирма

• Примери за успешни модели за мотивация на водещи западни компании

 

За кого е тази книга:

Книгата е предназначена за мениджъри от висше и средно ниво на управление, за собственици на фирми и за специалисти в областта на човешките ресурси. Тя ще бъде полезна и на бизнес инструктори, консултанти по управление на персонала, студенти, специализиращи в тази област, аспиранти.

-10 % Ефективна МОТИВАЦИЯ на персонала 9.99 BGN 8.99 BGN Out of stock
-10 % Ефективна МОТИВАЦИЯ на персонала 9.99 BGN 8.99 BGN Out of stock
-10 % Ефективна МОТИВАЦИЯ на персонала 9.99 BGN 8.99 BGN Out of stock