Web услуги XML, WSDL, SOAP и UDDI

(0 comments)
-10%
15.00 BGN 13.50 BGN
Out of stock

Summery

Книгата ви позволява да бъдете добре информирани и да заемете водещи позиции за участие в този голям и бързо развиващ се пазар.

INFORMATION

add to favorites

Share

Web услуги
XML, WSDL, SOAP и UDDI

Ерик Нюкъмър

Уеб услугите позволяват използването на ново поколение приложения в Интернет. Тези услуги подържат комуникации от тип “приложение към приложение” – което означава, че приложения на различни места в мрежата могат да бъдат интегрирани така, че да работят като части от една голяма софтуерна система. Примери за такива приложения са автоматизирани бизнес транзакции и директен достъп от настолни и мобилни приложения (без браузър) до системи за резервации, стокови борси и системи за следене на поръчки.

За постигането на това, от основите на уеб услугите са се оформили няколко ключови стандарта: XML (Extendable Markup Language), WSDL (Web Services Description Language), SOAP (Simple Object Access Protocol) и UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration). Допълнително беше създаден протоколът ebXML (Electronic Business XML) за улесняване на интегрирането на бизнес процеси между търговски партньори.

Тази книга представя ключови идеи и концепции, стоящи зад основните и разширените технологии за уеб услуги, и предоставя на разработчиците въведение в по-известните технологии, възникнали в тази област. Освен това Web услуги систематизира основните архитектурни подходи към уеб услугите, оценява ролята им в общностите на .NET и J2EE и предоставя информация за предлаганите от BEA, Hewlett-Packard, IBM, IONA, Microsoft, Oracle, Sun Microsystems и др. продукти.

Книгата ви позволява да бъдете добре информирани и да заемете водещи позиции за участие в този голям и бързо развиващ се пазар.

Основни теми:

  • XML инструменти за структуриране и сериализиране на данни
  • Как WSDL асоциира услуги с комуникационни и транспортни протоколи
  • Поддръжка на документни и RPC взаимодействия в WSDL
  • Задължителни и незадължителни елементи на SOAP
  • Обработка на съобщения и роля на междинните точки в SOAP
  • Формати на данни и API интерфейси в UDDI
  • Как ebXML представлява алтернатива на уеб услугите, предлагаща надеждна обмяна на съобщения, сигурност и възможност за преговори между търговски партньори

Ерик Нюкамър е главен технически директор на IONA (http://www.iona.com), независим доставчик на платформи за електронен бизнес, които могат да се интегрират с уеб услуги. Като члена на World Wide Web Consortium (W3C) – организацията, отговорна за създаване на уеб стандартите – той участва в работните групи за XML протоколи и за архитектура на уеб услугите. Авторът е също представител на IONA в UDDI.org. Занимава се с уеб услуги от началото на 2000 г. Съавтор е на популярната книга Principles of Transaction Processing (Morgan Kaufmann, 1997), както и на многобройни статии, глави в книги и доклади за конференции.

-10 % Web услуги XML, WSDL, SOAP и UDDI Ерик Нюкамър 15.00 BGN 13.50 BGN Out of stock


-10 % Web услуги XML, WSDL, SOAP и UDDI Ерик Нюкамър 15.00 BGN 13.50 BGN Out of stock
-10 % Web услуги XML, WSDL, SOAP и UDDI Ерик Нюкамър 15.00 BGN 13.50 BGN Out of stock