Web.дизайн

(0 comments)
-10%
15.00 BGN 13.50 BGN
Out of stock

Summery

Тази книга отговаря на най-важният въпрос на дизайна: “Какво точно трябва да се направи, за да е удобно на посетителите на сайта да работят с него?”

INFORMATION

add to favorites

Share

Лицензиран превод на Designing Web Usability: The Practice of Simplicity

Web.дизайн

Якоб Нилсен - Световноизвестен експерт по интерфейси и удобство на ползване на Web-сайтове

Една от най-добрите книги за Web дизайн. Якоб Нилсен — признат по целия свят специалист в областта на интерфейсите и удобство на експлоатация — споделя с читателите своите знания и опит. Книгата представлява изчерпателно ръководство за изграждане на ефективно взаимодействие с всеки потребител във всяка ситуация: от подготовката на информационното съдържание и оформлението на страниците до опростяване на навигационната структура и създаването на професионални сайтове. Книгата не съдържа описание на конкретни програми и HTML код. Тя отговаря на най-важният въпрос на дизайна: “Какво точно трябва да се направи, за да е удобно на посетителите на сайта да работят с него?”Разгледани теми:

  • Дизайн на сайт: заглавни страници, навигация, възможности за търсене
  • Дизайн на страница: дизайн за различни платформи, време за реакция, поставяне на връзки, фреймове
  • Дизайн на съдържанието: разбираемост и правдоподобност на текста, използване на снимки, аудио и видео, анимация, мултимедия
  • Дизайн на интранет сайт: информационни инфраструктури, продуктивност на служителите, екстранет
  • Проектиране за международна аудитория: преводи, многоезични сайтове, регионални и културни различия
  • Проектиране за потребители с недъзи: помощни технологии за хора с визуални, слухови, говорни, двигателни, разпознавателни затруднения
  • Накъде върви Web: бъдещи възможности, в това число информационни устройства, web-браузъри, преструктуриране на медийното пространство
  • На какво и как реагират посетителите

Якоб Нилсен, доктор на физическите науки, е защитник на интересите на потребителите и шеф на Nielsen Norman Group, основана съвместно с Доналд А. Норман (бивш вицепрезидент на Изследователския център към Apple© Computer). До 1998 год. той беше виден инженер в Sun© Microsystems и признат специалист по експлоатационни характеристики на Web сървъри.

Д-р Нилсен е автор на термина ”разработка на експлоатационните функции чрез предварителен анализ”. Създал е серия от методики, водещи до бързо и евтино подобряване на потребителските интерфейси чрез евристично оценяване. Той притежава 46 патента на Съединените щати, свързани с начините за повишаване удобството на работа с Интернет. Посветил е голяма част от времето си на изнасяне на лекции по целия свят и писане на статии по въпросите на удобството на ползване. Неговият сайт е www.useit.com

-10 % Web.дизайн Якоб Нилсен 15.00 BGN 13.50 BGN Out of stock


-10 % Web.дизайн Якоб Нилсен 15.00 BGN 13.50 BGN Out of stock
-10 % Web.дизайн Якоб Нилсен 15.00 BGN 13.50 BGN Out of stock