Съдържание

Благодарности

Въведение

Част I Запознаване с Windows XP

Глава 1 Изследване на работното поле на Windows XP

Стартиране на вашия компютър

Опознаване на вашето работно поле

Проверяване на кошчето Recycle Bin

Използване на Recycle Bin

Променяне на свойствата на Recycle Bin

Запознаване с лентата за задачи

Изследване на менюто Start

Излизане от вашия компютър

Рестартиране или изключване на вашия компютър

Глава 2 Управление на вашия компютър с помощта на Control Panel

Отваряне на Control Panel

Accessibility Options (Опции за достъпност)

Страница Keyboard

StickyKeys

FilterKeys

ToggleKeys

Страница Sound

Страница Display

Страница Mouse

Страница General

Add Hardware (Добавяне на хардуер)

Add or Remove Programs (Добавяне или премахване на програми)

Administrative Tools (Административни инструменти)

Date and Time (Дата и час)

Display (Екран)

Folder Options (Опции за папки)

Fonts (Шрифтове)

Game Controllers (Контролери за игри)

Internet Options (Настройки за Интернет)

Keyboard (Клавиатура)

Страница Speed

Страница Hardware

Mouse (Мишка)

Страница Buttons

Страница Pointers

Страница Pointer Options

Страница Wheel

Страница Hardware

Network Connections (Мрежови връзки)

Phone and Modem Options (Опции за телефон и модем)

Power Options (Опции за захранване)

Printers and Faxes (Принтери и факсове)

Regional and Language Options (Регионални и езикови опции)

Scanners and Cameras (Скенери и фотоапарати)

Scheduled Tasks (Задачи за изпълнение по график)

Sounds and Audio Devices (Звукове и аудио устройства)

Страница Volume

Страница Sounds

Страница Audio

Страница Voice

Страница Hardware

Speech (Реч)

System

Taskbar and Start Menu (Лента за задачи и меню Start)

User Accounts (Потребителски акаунти)

Глава 3 Конфигуриране на системните настройки

Настройване на вашето меню Start и лентата за задачи

Използване на менюто Start

Настройване на менюто Start според вашите предпочитания

Менюто Start на Windows XP

Класическо меню Start

Настройване на лентата за задачи според вашите предпочитания

Конфигуриране на вашия екран

Страница Themes

Страница Desktop

Страница Screen Saver

Използване на скрийнсейвър

Използване на опции за захранване

Страница Appearance

Страница Settings

Конфигуриране на изгледи на папки

Страница General

Страница View

Страница File Types

Страница Offline Files

Конфигуриране на изгледи на папки и ленти с инструменти

Ленти с инструменти

Лента за състояние

Лента Explorer

Външен вид на иконите

Глава 4 Управление на компоненти, програми, папки и файлове

Управление на програми с Windows XP

Използване на възможността за инсталиране на програма

Инсталиране на програми с помощта на Add/Remove Programs

Деинсталиране на програма

Използване на опцията за деинсталиране на програма

Използване на Add/Remove Programs

Ако всичко останало пропадне...

Сваляне на програми от Интернет

Използване на режима за съвместимост на Windows XP

Управление на компонентите на Windows XP

Инсталиране на компоненти на Windows

Премахване на компоненти на Windows

Управление на папки и файлове

Създаване, преименуване и изтриване на папки

Използване на менюта на папки

Меню File

Меню Edit

Меню View

Меню Favorites

Меню Tools

Меню Help

Поделяне на папка

Използване на компресиране на папки

Създаване на компресирана папка

Добавяне и премахване на елементи от компресирана папка

Използване на разархивиране

Премахване на компресия от папка

Относно файловете

Глава 5 Използване на аксесоари

Достъпност

Съветникът Accessibility Wizard

Увеличителна лупа

Инструментът Narrator

Опцията Onscreen Keyboard

Инструментът Utility Manager

Комуникации

Забавление

Игри

Системни инструменти

Адресен указател

Калкулатор

Команден промпт

Програмата Notepad

Програмата Paint

Синхронизиране

Как да направите файлове достъпни офлайн

Настройване на синхронизация

Windows Explorer

WordPad

Глава 6 Управление на хардуер

Същност на хардуера

Златните правила на Windows XP за хардуера

Инсталиране на Plug-and-Play устройство

Премахване на Plug-and-Play устройство от вашия компютър

Инсталиране на устройство, което не е Plug-and-Play

Използване на Device Manager

Разглеждане на свойствата на устройство

Страница General

Страница Driver

Страница Resources

Подписване на драйвери

Използване на хардуерни профили

Създаване на нов хардуерен профил

Конфигуриране на хардуерния профил

Изтриване на хардуерен профил

Съвети за отстраняване на хардуерни проблеми

Глава 7 Използване на принтери, факсове, скенери и цифрови фотоапарати

Разглеждане на папката Printers and Faxes

Инсталиране на нов принтер

Конфигуриране на вашия принтер

Страница General

Страница Sharing

Страница Ports

Страница Advanced

Страници Security и Device Settings

Управление на заданията за печат

Отстраняване на често срещани проблеми при принтери

Отпечатаният текст е неразбираем

Принтерът не работи

Отпечатването става много бавно

Определен документ не се отпечатва

Качеството на отпечатване е лошо

Поддръжка на факс в Windows XP

Използване скенери и цифрови фотоапарати с Windows XP

Инсталиране на скенери и фотоапарати

Конфигуриране на свойствата на скенер или фотоапарат

Част II Свързване към Интернет и работа в мрежа под Windows XP

Глава 8 Създаване на връзки към Интернет

Основи на връзките към Интернет

Свързване с dial-up връзка

Свързване с широколентова връзка

Конфигуриране на вашия модем

Инсталиране на модем

Конфигуриране на свойствата на модем

Страница Modems

Страница Dialing Rules

Страница Advanced

Създаване на връзки към Интернет

Създаване на връзки с помощта на папката Network Connections

Редактиране на dial-up връзка

Страница General

Страница Options

Страница Security

Глава 9 Сърфиране в Интернет

Термини и технология на Интернет

Интерфейсът на Internet Explorer

Конфигуриране на Internet Explorer с помощта на Internet Options

Страница General

Страница Security

Страница Privacy

Страница Content

Страница Connections

Страница Programs

Страница Advanced

Windows Messenger

Конфигуриране на Windows Messenger

Използване на услугата Windows Messenger Service

Използване на MSN Explorer

Използване на NetMeeting

Какво е необходимо, за да използвате NetMeeting

Настройване на NetMeeting

Провеждане на разговор с NetMeeting

Настройване на Remote Desktop Sharing

Конфигуриране на опциите на NetMeeting

Страница General

Страница Security

Страници Audio и Video

Използване на съветника Web Publishing Wizard

Глава 10 Работа с Outlook Express

Как работи електронната поща

Подготовка на Outlook Express за работа

Преглед на интерфейса на Outlook Express

Изпращане и получаване на електронна поща

Изпращане на електронна поща

Прикрепване на файл към съобщение за електронна поща

Получаване на съобщения

Получаване на прикрепени файлове

Променяне на изгледите на Outlook Express

Създаване на правила за съобщения

Създаване на ново правило

Управление на правила за съобщения

Блокиране на податели

Използване на идентичности

Създаване на идентичност

Управление на идентичности

Управление на вашите акаунти

Настройване на Outlook Express по ваш вкус

Използване на адресния указател

Добавяне на лице за контакт

Управление на адреси

Управление на идентичностите в адресния указател

Глава 11 Работа в мрежа у дома

Основи на работата в мрежа под Windows

Планиране на вашата домашна мрежа

Какво представлява Internet Connection Sharing (ICS)

Използване на съветника Home Networking Wizard

Настройване на вашите ICS клиенти

Internet Explorer

Outlook Express

Използване на My Network Places

Създаване на директна връзка по кабел

Глава 12 Работа в мрежа за напреднали

Internet Information Services

Дискови квоти

Windows XP в мрежа

Virtual Private Networking

Конфигуриране на вашия компютър, работещ под Windows XP, за VPN връзка

Разрешаване на други компютри да се свързват към вашия компютър

Използване на HyperTerminal

Глава 13 Потребители, групи и позволения

Потребителски акаунти

Управление на потребителски акаунти

Създаване на нов акаунт

Променяне на акаунт

Влизане и излизане от системата

Управление на потребителски акаунти с помощта на конзолата Computer Management

Управление на групи

Какво представляват позволенията

Глава 14 Internet Connection Firewall, Remote Desktop и Network Bridging

Internet Connection Firewall

Как работи ICF

Въпроси, свързани с ICF

Разрешаване на ICF

Конфигуриране на настройките на ICF

Remote Desktop

Разрешаване на Remote Desktop

Използване на Remote Desktop Web Connection

Какво представлява Network Bridging

Част III Забавни неща, които можете да правите с Windows XP

Глава 15 Игри

Управление на контролери за игри

Игри под Windows XP

Игри, инсталирани с Windows XP

Игри в Интернет

Инсталиране и игра на ваши собствени игри

Отстраняване на проблеми при игрите

Контролерът за игри не работи

Проблеми, свързани с DirectX

Блокиране на игра

Set Display Mode: DDERR_GENERIC

Използване на Volume Control и Sound Recorder

Глава 16 Използване на Windows Media Player 8

Запознаване с Windows Media Player 8

Областта Now Playing

Възможността Media Guide

Копиране от аудио компакт-диск

Създаване на копие

Конфигуриране на опциите за аудио компакт-дискове

Media Library

Добавяне на елемент към Media Library

Създаване на списък за изпълнение

Добавяне на файлове към вашия списък за изпълнение

Управление и възпроизвеждане на вашия списък за изпълнение

Radio Tuner

Използване на станции

Използване на Station Finder

Copy to CD or Device

Избиране на кожа с помощта на Skin Chooser

Опции за конфигуриране на Media Player

Глава 17 Windows Movie Maker

Защо имате нужда от Windows Movie Maker

Кое не е толкова вълнуващо в Windows Movie Maker

Подготовка за работа с Windows Movie Maker

Преглед на интерфейса на Movie Maker

Записване и импортиране на видео

Работа с колекции и клипове

Създаване на филми

Разделяне на клипове

Комбиниране на клипове

Запознаване с работното пространство

Създаване на табло с клипове

Отрязване на клипове

Създаване на преходни ефекти

Звуковите файлове и вашите филми

Добавяне на звук към филм

Настройване на нивата на звука

Смесване на звук

Записване на филми

Използване на вашите филми в Web

Част IV Оптимизиране, отстраняване на
неизправности и поправяне на Windows XP

Глава 18 Поддържане на Windows XP

Основното за твърдите дискове

Основното за файловите системи

FAT32

NTFS

Свойства на твърдия диск

Страница Tools

Инструментът Error Checking

Помощната програма Disk Defragmenter

Backup

Страница Hardware

Страница Sharing

Ако използвате NTFS устройства

Задачи за изпълнение по график

Съветникът Scheduled Task Wizard

Управление на задачи за изпълнение по график

Страница Task

Страница Schedule

Страница Settings

Глава 19 Управление на дискове

Конзолата Disk Management

Същност на динамичните дискове

Състояние на диска

Форматиране на диск

Създаване на нов том

Задаване на различна буква на устройство и път на том

Разшряване на том

Други решения за томове

Поддръжката на отказоустойчивост в Windows XP

Архивиране и възстановяване в Windows XP

Архивиране на данни

Възстановяване на архив

Използване на разширения режим на архивиране

Възможността Removable Storage

Глава 20 Решаване на проблеми

Инструментът System Information

Страницата System Summary

Категория Hardware Resources

Категория Components

Категория Software Environment

Категория Internet Explorer

Категория Applications

Менюто Tools на прозореца System Information

Помощната програма за файлове Signature Verification Utility

Инструментът DirectX Diagnostic Tool

Инструментът Dr. Watson

Наблюдаване на производителността с помощта на инструмента Performance Monitor

Интерфейсът на Performance Monitor

Използване на Performance Monitor

Използване на дневници на броячи

Създаване на предупреждение за производителността

Оптимизиране на Windows XP с помощта на System Properties

Опции за производителността

Автоматични актуализации

Съвети за отстраняване на неизправности

Използване на клавишната комбинация CTRL+ALT+DEL

Използване на помощната система на Windows

Начална страница на помощната система

Азбучен указател

Любими теми (Favorites)

Списък с посетените помощни файлове (History)

Секция Options

Поддръжка

Претърсване на помощната система на Windows

Използване на помощните програми за отстраняване на неизправности в Windows

Работа в режим Safe Mode

Използване на System Restore

Изисквания за System Restore

Разрешаване на System Restore

Създаване на точки на възстановяване

Изпълнение на System Restore

Ако можете да стартирате Windows...

Ако не можете да стартирате Windows...

Отменяне на възстановяване

Отменяне на възстановяване, ако можете да стартирате вашия компютър

Отменяне на възстановяване, ако не можете да стартирате Windows

Част V Приложения

Приложение AИнсталиране на Windows XP

Ъпгрейд до Windows XP

Проверете системните изисквания

Процесор

Памет с произволен достъп

Пространство на твърдия диск

Други изисквания

Архивирайте вашите данни

Проверете вашите драйвери за устройства

Проверете за вируси и забранете антивирусния софтуер

Затворете всички програми

Ъпгрейд на вашия компютър

Подготвяне за нова инсталация

Активиране на Windows XP

Приложение B Клавишни комбинации

Приложение C Клавишни комбинации за Windows Media Player

Клавишни комбинации за менюта на Media Player

Клавишни комбинации за възможностите на Media Player

Клавишни комбинации за кожи

Приложение D Клавишни комбинации за Windows Movie Maker

Речник

Английско-български речник