Български flag

Други

  • Английско-български компютърен речник

    Питър Колин

    Изданието съдържа повече от 15000 термини и ключови фрази от сферата на компютрите, организирани азбучно. Речникът е предназначен за широк кръг специалисти, студенти, преподаватели, професионални преводачи и за всички, които използват английския език

    read more...
  • 24.99 BGN / 22.49 BGN

    Add to basket